Nowości:

Rady medyczne bez wymaganego skierowania a recepta online

Konsultacja medyczna z e-receptą – wszystko co musisz wiedzieć
Każdy z nas, kto jest zatrudniony na umowę o prace, ma ubezpieczenie, a wobec tego pracodawca odprowadza składki zdrowotne za nas do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zabezpieczone są oprócz tego dzieci do 18 roku życia czy też starsi, jeśli się uczą czy też studiują, pod warunkiem, iż nie ukończyły 26 roku życia. Też osoby bezrobotne, jakie są zarejestrowane w urzędach pracy, posiadają ubezpieczenie zdrowotne. Jeszcze do niedawna udając się do lekarza trzeba było mieć przy sobie aktualny dowód ubezpieczenia bądź też książeczkę ubezpieczeniową, jednak od dnia 1 stycznia 2013 roku nastąpiła w tej kwestii zmiana – erecepta. Udając się wiec obecnie do jakiegokolwiek doktora powinniśmy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, najodpowiedniej dowód osobisty w wypadku osoby dorosłej oraz numer PESEL. Zatrudniony rejestracji lekarskiej sprawdza w wyjątkowym systemie elektronicznym, nazwanym e-WUŚ, czy mamy ważne ubezpieczenie zdrowotne uprawniające nas do bezpłatnych świadczeń lekarskich na obszarze stworzonego przez nas kraju, skontrolowanie następuje po wpisaniu numeru PESEL w systemie.